Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 14

เมื่อวานนี้ 19

สัปดาห์นี้ 33

เดือนนี้ 33

ทั้งหมด 154750

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และยกระดับมาตรการในการป้องกัน เป็นภูมิคุ้มกันในการทำงาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่ง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th