Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 14

เมื่อวานนี้ 19

สัปดาห์นี้ 33

เดือนนี้ 33

ทั้งหมด 154750

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัด

 

 

 

 orachun

น.ส.อรนุช  สุมาลัย

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

 

 suravadee

นางสุรวดี  คงดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

 chaichana

นายชัยชนะ  ชมดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 bundit

นายบัณฑิต  หลอดทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

 

 

panya 

นายปัญญา  สุขประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

supaporn 

นางสุภาภรณ์  สายยศ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

jumrern

นายจำเริญ  ฉลาดเจน

ภารโรง

supien 

นายสุเพียร  ทะนวนรัมย์

คนงานทั่วไป

 

sirinapa 

น.ส.ศิรินภา  จำปาทอง

คนงานทั่วไป

 

chaiyapat 

นายชัยภัทร  โสมวิเศษ

คนงานทั่วไป

 

 

attapon 

นายอัฐพล  ห่วงประโคน

คนงานประจำรถขยะ

tanakrit

นายธนกฤต  พันยา

คนงานประจำรถขยะ

 

 

 zero

นายประสิทธิ์  สุวรรณทอง

คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th