Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 6

เมื่อวานนี้ 67

สัปดาห์นี้ 73

เดือนนี้ 1222

ทั้งหมด 137409

Currently are 46 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การทำนา การทำไร่ เป็นรายได้หลัก แต่มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย  เมื่อหมดฤดูกาลทำนาจะอพยพไปรับจ้างที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดอาชีพอื่นที่รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การค้าขายและประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นต้น

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                        -  ธนาคาร                                                                       -          แห่ง

                        -  ปั้มน้ำมันชนิดหลอด                                                       1          แห่ง

                        -  โรงสี(ขนาด 7  แรงม้า)                                                   5          แห่ง

                        -  ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด, ร้านขายของชำ                           25          แห่ง

                        -  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                                                  2          แห่ง

                        -  โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ                                                  1          แห่ง

                        -  โรงผลิตน้ำดื่ม                                                              1          แห่ง

                        -  ร้านรับซ้อวัตถุดิบ และพืชผลทางการเกษตร                         1         แห่ง

                        -  ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อการค้า                                        3         แห่ง

                        -  โรงฆ่าสัตว์                                                                  1         แห่ง

2.3  เศรษฐกิจชุมชน

2.3.1การปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงที่สำคัญในชุมชน 5 หมู่บ้าน คือสัตว์เลี้ยงใช้งานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  และอื่น ๆ  และสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อขายและบริโภค ได้แก่ วัว ควาย เป็ด ไก่ ปลา หมู และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ  อีกเล็กน้อย

2.3.2กลุ่มพัฒนาอาชีพและกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้

                        1)  กลุ่มเพาะเห็ดฟาง                    กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม 

                        2)  กลุ่มเลี้ยงปลา                         กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  2   กลุ่ม                

                       3)  กลุ่มทำนาและเลี้ยงไก่               กองทุน    50,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม 

                        4)  กลุ่มประกอบอาชีพส่วนตัว         กองทุน  100,000  บาท  จำนวน   1   กลุ่ม 

                        5)  กลุ่มเลี้ยงวัว                            กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม 

                        6)  กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อ                      กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

                        7)  กลุ่มเลี้ยงโคขุน                       กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

                        8)  กลุ่มเลี้ยงปลาดุกยักษ์               กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

                        9)  กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม          กองทุน  100,000  บาท  จำนวน   1   กลุ่ม

                        10) กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ        กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

                           11) กลุ่มเลี้ยงสุกร                        กองทุน  100,000  บาท  จำนวน  1   กลุ่ม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th