Header sadow

 

ประกาศข่าวทั่วไป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (สขร.1)

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (สขร.1)

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557

 

อ่านเพิ่มเติม: รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2557  (สขร.1)

 

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2557  (สขร.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th