Header sadow

 

ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558

 ประกาศแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี  ประจำปี  2558

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี  ประจำปี  2558

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม: รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th