Header sadow

 

ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558

 ประกาศแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี  ประจำปี  2558

 

 

 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th