Header sadow

 

ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศใช้ข้อบัญัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศใช้ข้อบัญัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสารหน้า1-50>>

ดาวน์โหลดเอกสารหน้า51-125>>

 

 

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่>>

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th