Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 27

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

ทั้งหมด 154718

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

๑. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ คลิก

๒. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิก 

๓. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิก 

๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คลิก 

๕. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ คลิก 

๖. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิก 

๗. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ลิก

๘. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิก 

๙. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก 

๑๐. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก 

๑๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 คลิก 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th