Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 27

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

ทั้งหมด 154718

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ความรู้/บทความ/คู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้/บทความ/คู่มือการปฏิบัติงาน

1. องค์ความรู้ อบต.สะเดา

1.1 หลักการของการบริหารจัดการความรู้

1.2 วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

1.3 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้

1.4 หลักการของการบริหารจัดการความรู้

1.5 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้

1.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้

1.7 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้

2. คู่มือการปฏิบัติงาน

2.1 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

2.2 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล

2.3 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

2.4 รายงานบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( มี.ค. 2560)

3.พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบ

3.1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

3.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.3 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

3.4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

3.5 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th