Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 14

เมื่อวานนี้ 19

สัปดาห์นี้ 33

เดือนนี้ 33

ทั้งหมด 154750

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาได้จัดโครงการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการไม่ทุจริต ไม่คอรัปชั่นและข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่  และเพื่อปลูกจิตสำนึก

ในการปฏิบัติหน้าที่ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบและ

คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริตคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ.

 AntiCorrupTion1

 

AntiCorrupTion2

 

AntiCorrupTion3

 

AntiCorrupTion4

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th