Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 14

เมื่อวานนี้ 19

สัปดาห์นี้ 33

เดือนนี้ 33

ทั้งหมด 154750

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

91139

 

 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปี พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1.การโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง
2.โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
4.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่นทำความสะอาด เก็บขยะสองทางถนน
ของตำบลสะเดา
5.การทำกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน
6.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา
7.กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
8.กิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
(นายสมศักดิ์ ทะนวนรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th