Header sadow250

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

งานบริหารงานบุคคล

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 3

เมื่อวานนี้ 45

สัปดาห์นี้ 94

เดือนนี้ 1528

ทั้งหมด 135877

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

91139

 

 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปี พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1.การโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง
2.โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
4.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่นทำความสะอาด เก็บขยะสองทางถนน
ของตำบลสะเดา
5.การทำกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน
6.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา
7.กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
8.กิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
(นายสมศักดิ์ ทะนวนรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561

วันที่​ 27​ กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้นำชุมชน ผู

90435

 

วันที่​ 27​ กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้นำชุมชน  ผู้บริหารอบต,สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ณ อาคารโรงจอดรถอบต.สะเดา

อ่านเพิ่มเติม: วันที่​ 27​ กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา...

วันที่​ 18 กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอพลับพลาชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อบต,สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักง

709140

วันที่​ 18  กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ร้อยตรีเสถียร  สาระสิทธิ์ นายอำเภอพลับพลาชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อบต,สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำลังพลจาก มทบ.26 และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ณ ห้วยละลมเวียน วัดเกาะแก้ว บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11 ต.สะเดา​ อ.พลับพลาชัย​ จ.บุรีรัมย์

 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่​ 18  กันยายน​ 2561​ เวลา 09.30 น. ร้อยตรีเสถียร  สาระสิทธิ์ นายอำเภอพลับพลาชัย...

วันที่​ 13-19​ กันยายน​ 2561​ พนักงานส่วนตำบลสะเดาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์และอาสาสมัครปศุสัตว์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านโคกโพธ์ # สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ

90467

 

วันที่​ 13-19​ กันยายน​ 2561​ พนักงานส่วนตำบลสะเดาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์และอาสาสมัครปศุสัตว์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านโคกโพธ์
# สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

อ่านเพิ่มเติม: วันที่​ 13-19​ กันยายน​ 2561​...

วันที่7 กันยายน​ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสภาฯ ช่วงบ่าย - สาธิตการฉีดวัคซีนและฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว # โครงการป้องกันโรคพิ

90490

 

วันที่7 กันยายน​ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสภาฯ
ช่วงบ่าย - สาธิตการฉีดวัคซีนและฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว
# โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า# สำนักงานปลัดฯ
# อบต.สะเดา

อ่านเพิ่มเติม: วันที่7 กันยายน​ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา...

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

98 หมู่6 ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  0 4466 6638

แฟกส์ :  0 466 6639

www.sadowlocal.go.th